Dražby


Společnost CFIG je aktivní také na poli dražeb nemovitostí, zejména bytů, domů, komerčních prostor a pozemků. Pravidelně se účastníme desítek dražeb měsíčně, kde hledáme vhodné obchodní příležitosti. Preferujeme primárně nedobrovolné dražby z exekučních, insolvenčních a jiných řízení. U vydražených nemovitostí se následně snažíme o její očištění od právních vad, případné vyřešení dalších majetkových vypořádání, uvedení do obyvatelného stavu a její následný prodej či pronájem. Nevyhýbáme se ani možnosti pronájmu bývalému majiteli tak, aby jí mohl dále v rámci nájmu využívat.