• Všichni zaměstnanci, management a externí spolupracovníci skupiny jsou povinni řídit se platným právním řádem České republiky.

  • Všichni zaměstnanci, management a externí spolupracovníci skupiny jsou povinni svou práci vykonávat čestně, zodpovědně a v rámci dobrých mravů a společensky uznávaných norem.

  • Všichni zaměstnanci, management a externí spolupracovníci skupiny postupují vždy tak, aby nepoškodili skupinu a její dobré jméno.

  • Všichni zaměstnanci, management a externí spolupracovníci skupiny nesmí přijímat dary významnější hodnoty či cokoli obdobného, co by se jevilo jako možné úplatkářství.

  • Všichni zaměstnanci, management a externí spolupracovníci skupiny zachovávají důvěrné informace svých klientů, partnerů či kolegů v zaměstnání.

  • Všichni zaměstnanci, management a externí spolupracovníci skupiny jsou povinni se vyvarovat korupčních praktik jakéhokoli druhu.

  • Všichni zaměstnanci, management a externí spolupracovníci skupiny respektují svou konkurenci

  • Všichni zaměstnanci, management a externí spolupracovníci skupiny nesmí vyvíjet tlak na klienta či partnera s cílem dosažení nepřiměřeného zisku na jeho úkor.