Finanční a investiční skupina CFIG patří mezi dynamické hráče na českém finančním trhu. Hlavním předmětem činnosti je poskytování spotřebitelských a zprostředkování finančních produktů, k čemuž vlastníme potřebná oprávnění. Zabýváme se také korporátními investicemi, činnostmi v oblasti real estate, správy pohledávek, e-commerce a dalších. Zejména na trhu spotřebitelských úvěrů patříme mezi rychle rostoucí společnosti v ČR.

Od konkurence se odlišujeme zejména maximální snahou o efektivitu při řízení procesů za využití moderních nástrojů a technik a osobním přístupem ke klientovi, zákazníkovi, partnerovi při řešení jeho požadavků a potřeb.

Našim cílem je vykonávat veškeré činnosti, kterými se zabýváme na vysoce kvalitní, profesionální úrovni. Jsme spolehlivým partnerem pro naše klienty a obchodní partnery a motivujícím prvkem pro naše zaměstnance. Každodenní prací na hranici našich možností usilujeme o dynamický rozvoj společnosti. To vše za dodržování fair-play v obchodním styku a v souladu s morálními a etickými hodnotami. Svůj neustále rostoucí význam využíváme pro podporu regionu a projektů, které si to svou náplní při pomoci druhým zaslouží.