Úvěr je určen pro právnické osoby, firmy


 • Úvěr 1 mil. Kč a výše
 • Doba splatnosti 6 – 24 měsíců
 • Hradíte měsíční úrok, jistina je splatná až na konci doby splatnosti v rámci poslední splátky
 • Určeno pro právnické osoby
 • Nutnost zřízení zajištění movitým či nemovitým majetkem
 • Zajistit lze nemovitostí, vozidlem, strojem, pozemky, výrobní linkou, obchodním podílem, pohledávkou, akciemi apod.
 • U nemovitých věcí je zajištěno zápisem do katastru nemovitostí
 • U movitých věcí je zajištěno zajišťovacím převodem práva k movité věci
 • Neúčelový úvěr pro provozní či investiční činnost firmy
 • Lze využít i k refinancování jiných méně výhodných úvěrů
 • Nutnost doložit aktuální účetní doklady a výkazy společnosti
 • Neplatí se nic předem, poplatek za vyřízení je odečten z úvěru
 • Možnost navýšení úvěru při řádném splácení
 • Podpis smlouvy probíhá prostřednictvím zaměstnance společnosti
 • Vyplacení finančních prostředků probíhá pouze na účet firmy nebo účty věřitelů v případě refinancování jiných závazků
 • Předmět zajištění může firma nadále užívat bez omezení

Vlastnické právo k předmětu zajištění je zachováno.


V případě zájmu o firemní úvěr nás kontaktujte mailem na korporace@cfigse.com. Obratem se s Vámi spojí náš úvěrový specialista pro korporátní úvěry a domluví se s Vámi na dalším postupu.