Společnost CFIG zřídila vlastní Nadační fond, prostřednictvím kterého podporujeme řadu projektů, činností, spolků a sdružení, které si svou činností zaslouží naši podporu.

Do firemního Nadačního fondu od 1.1.2019 rovněž finančně přispívají všichni zaměstnanci společnosti. Cílem je zaměstnance více zapojit do dobročinných aktivit společnosti, a to jak finančně, tak nefinančně, přímou činností „v terénu“.

Každý zaměstnanec je tak povinen každý měsíc ze své mzdy odvádět do nadačního fondu příspěvek a odpracovat 8 hodin ročně veřejně prospěšných prací.

Výše uvedené pochopitelně platí pro všechny zaměstnance bez ohledu na funkci a pracovní zařazení, a členy statutárních orgánů společnosti.


Pokud sami víte o projektu, který by si zasloužil naši pozornost, nebo se k nám chcete přidat a společně s námi vybrané podporovat, budeme rádi, pokud se na nás obrátíte mailem na nadacnifond@cfigse.com nebo prostřednictvím našich sociálních sítí.


Kdo získal naši podporu?

                                                         

Projekt Ocean Cleanup

                                                               

Tento globální projekt si klade za cíl zbavit do roku 2050 světové oceány plastového odpadu. Autorem tohoto projektu je mladý, teprve 24 letý vizionář, Nizozemec Boyan Slat. Ten tento projekt spustil teprve ve svých 19 letech.
Bližší informace k tomuto projektu a jeho detailnější popis i cíle jsou k dispozici v následující odkazech:

https://www.theoceancleanup.com/
https://www.czechcrunch.cz/2018/09/masivni-cisteni-oceanu-zacalo-the-ocean-cleanup-vcera-spustil-prvni-cast-sveho-plovouci-mechanismu/

Naše společnost si vždy zakládala na globalizovaném myšlení a přijímala hodnoty 21. století týkající se globální ekonomiky, environmentální politiky, multikulturní společnosti, rovnoprávnosti, lidských práv a dalších fenoménů naší doby, které dělají náš svět pestřejší a lepší. Jsme proto rádi, že na těchto hodnotách, základech a této filosofii stojí také společnost CFIG. A že je připravena projekty těchto hodnot aktivně podporovat. Projekt Ocean Cleanup mezi ně rozhodně patří.
UNICEFUNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde více než 90 procent ze získaných prostředků.


Bližší informace k tomuto projektu a jeho detailnější popis i cíle jsou k dispozici v následujícím odkazu: https://www.unicef.cz


Naše společnost si vždy zakládala na globalizovaném myšlení a přijímala hodnoty 21. století týkající se globální ekonomiky, environmentální politiky, multikulturní společnosti, rovnoprávnosti, lidských práv a dalších fenoménů naší doby, které dělají náš svět pestřejší a lepší. Jsme proto rádi, že na těchto hodnotách, základech a této filosofii stojí také společnost CFIG. A že je připravena projekty těchto hodnot aktivně podporovat. Projekt a činnost UNICEF mezi ně rozhodně patří.