Navýšení základního kapitálu

27.06.2018

Dne 27.6.2018 proběhla valná hromada společnosti CFIG SE, kde došlo ke schválení účetních závěrek za rok 2017. Zároveň došlo k avizovanému navýšení základního kapitálu o nerozdělené zisky z minulých let na cca 74 mil. Kč. Dosavadní výše základního kapitálu činila cca 26 mil. Kč. Od tohoto kroku si…
Více

Společnost získala licenci nebankovního poskytovatele

16.05.2018

Společnost CFIG k dnešnímu dni obdržela licenci nebankovního poskytovatele ze strany ČNB.Po ukončení přechodného období, které bylo dle zákona o spotřebitelském úvěru do 31.5.2018, tak může i nadále v činnosti pokračovat.Zároveň se jedná o potvrzení toho, že námi nastavené postupy, pravidla,…
Více

Aktualizace úvěrů pro podnikatele

01.05.2018

S prvním květnovým dnem nasadila společnost CFIG kompletní refresh podnikatelských úvěrů. Změny se týkaly zejména obecných obchodních podmínek, kdy byly podnikatelské úvěry co do obsahu smluvní dokumentace a nastavení produktů sjednoceny na úroveň klasických úvěrů pro spotřebitele. Nyní tak…
Více

Získali jsme 5 ISO certifikací

03.04.2018

Rádi bychom Vás tímto informovali, že naše společnost úspěšně absolvovala 5 ISO certifikací od významné mezinárodní auditorské společnosti TayllorCox. Ty jsou tak dokladem toho, že procesy využívané ve společnosti jsou na vysoké úrovni a dosahují mezinárodně uznávaných standardů.A které konkrétní…
Více

Zahájení spolupráce s Nebankovním registrem

01.04.2018

Společnost CFIG nově zahájila spolupráci s Nebankovním registrem, který sdružuje klientské informace vybraných poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a dalších subjektů. Od dubna tak dojde k implementaci skórování všech žadatelů o úvěr, kteří projeví zájem o úvěrové produkty společnosti. Od tohoto si…
Více

Společnost CFIG uspěla v porovnání poskytovatelů spotřebitelských úvěrů

13.12.2017

Společnost CFIG se zúčastnila porovnání poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, který prováděla nezisková organizace Člověk v Tísni. Ta se problematikou úvěrového a dluhového poradenství dlouhodobě věnuje. Průzkumu se zúčastnilo celkem 42 bankovních a nebankovních poskytovatelů spotřebitelských…
Více

Oznámení k plánované fúzi

13.11.2017

Společnost CFIG SE tímto všem svým partnerům oznamuje, že k 31.12.2017 dojde k fúzi s dceřinou společností CFIG weby s.r.o. Majetek, aktiva a závazky společnosti CFIG weby s.r.o. tak k tomuto dni přejdou plně na společnost CFIG SE. Dceřiná společnost CFIG weby s.r.o. tímto…
Více

Zákaznické centrum nově i na sociálních sítích

25.09.2017

Společnost CFIG SE od 1.10.2017 umožnila všem svým klientům komunikaci prostřednictvím sociálních sítí. Nyní nás tak můžete oficiálně kontaktovat i prostřednictvím následujících profilů:TwitterFacebookGoogle+LinkedInPotenciální i stávající klienti tak mohou kromě stávajících komunikačních kanálů…
Více

Zpráva z jednání valné hromady

31.07.2017

Dne 31. 7. 2017 se sešla valná hromada společnosti CFIG SE. Na valné hromadě akcionáři schválili účetní závěrky a zároveň rozhodli o tom, že zisk za rok 2016 zůstane ve společnosti pro její další rozvoj a nebude vyplacen formou dividendy.
Více

Podání žádosti o udělení licence

27.02.2017

Společnost CFIG SE dnešním dnem podala žádost o udělení licence nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů ve smyslu Zákona o úvěru pro spotřebitele. Společnost splnila veškeré požadované podmínky, které ji regulátor uložil, a předpokládá tak její úspěšné vyřízení ze strany ČNB.
Více

Přechod na plnou elektronizaci úvěrového procesu

01.02.2017

Od prvního února společnost CFIG přešla na plnou elektronizaci úvěrového procesu. Klient tak celý úvěrový případ vyřeší online prostřednictvím internetu a mailu včetně podání žádosti o úvěr, uzavření úvěrové smlouvy, dodání dokladů k posouzení úvěryschopnosti apod. Společnost zároveň nasadila…
Více

Rozšíření produktové řady

07.12.2016

Společnost CFIG rozšiřuje nabídku úvěrových produktů o podnikatelské úvěry. Podnikatelé, kteří vykonávají svou činnost jako OSVČ a shánějí financování svých podnikatelských potřeb si tak mohou nově vybrat z nabídky úvěrových produktů pro podnikatele v rozmezí 5 – 50 000 Kč bez…
Více

Společnost nově nabízí možnost inkasního splácení

01.12.2016

Klientům je od 1.12. umožněno zřídit si inkasní službu. Jedná se o doplňkovou, nepovinnou službu, kdy klient po zřízení inkasní služby nemusí myslet na splátky a společnost si je sama včetně příslušenství inkasuje přímo z jeho bankoví ho účtu. Klient si tak snižuje riziko problémové splácení,…
Více

Společnost CFIG vítá nový zákon o úvěrech

01.12.2016

Společnost tímto svým zákazníkům, partnerům a dalším osobám dává na vědomí, že k dnešnímu dni vešel v účinnost nový zákon týkající se spotřebitelských úvěrů. Ten zpřísňuje podmínky podnikání na úvěrovém trhu, ukládá povinnost udělení licence ČNB a upravuje řadu obchodních podmínek poskytovatele…
Více

Valná hromada rozhodla o navýšení základního kapitálu

16.06.2015

Dnes proběhla valná hromada společnosti CFIG SE. Ta rozhodla o změně zápisu sídla z Prahy na novou adresu do Pardubic, kam již přesunula veškerý provoz. Dále došlo k rozdělení zisku za rok 2014 formou navýšení základního kapitálu. Ten byl navýšen ještě kapitalizováním 3 pohledávek a…
Více

Rok 2014 byl úspěšný

01.01.2015

Finanční a investiční společnost CFIG SE zakončila svůj první úplný fiskální rok úspěšně. Oproti roku 2013 došlo k navýšení hodnoty aktiv, zvýšení základního kapitálu a několikanásobně se navýšil i zisk na konečných necelých 7 mil. Kč. Ten bude na nejbližší valné hromadě rozdělen formou…
Více