Prohlášení CFIG o dobrovolném moratoriu

30.11.2020

S ohledem na pokračování nepříznivé epidemické situace a její negativní ekonomické následky dopadající na klienty nebankovních poskytovatelů spotřebitelských a jiných úvěrů, a dále s ohledem na skončení úvěrového moratoria podle zákona č. 177/2020 Sb. (dále jen „zákonné moratorium“), považují…
Více

Informace k ukončení splátkového moratoria

14.10.2020

Vážení klienti, k 31. 10. 2020 bude ukončeno odložení splátek v rámci zákonem stanoveného moratoria. Z tohoto důvodu bychom vás chtěli upozornit, že vaše příští splátka je splatná k 15. 11. 2020 (jedná se o neděli, proto doporučujeme úhradu nejpozději k 13. 11. 2020). V případě, že vaše finanční…
Více

Informativní zpráva o podvodných jednáních falešných obchodníků

28.09.2020

Vážení klienti, obchodní partneři, návštěvníci našeho webu,bohužel se nám v poslední době hromadí případy nahlášených možných podvodných jednání obchodníků kteří se pouze vydávají za spolupracovníky naší společnosti, ale nemají s námi nic společného.Jak poznat, že se jedná opravdu o zaměstnance…
Více

CFIG navyšuje základní kapitál ve svých dceřiných společnostech

10.09.2020

Finanční a investiční skupina CFIG na valných hromadách dne 10.9.2020 navýšila základní kapitál ve svých dceřiných společnostech. Navýšení se týkalo realitní divize, společnosti CFIG Real Estate a.s., kde došlo k navýšení vlastního jmění z 2 mil. Kč na 98,4 mil. Kč. A také úvěrové divize,…
Více

Stáváme se členem sdružení SOLUS

25.08.2020

Finanční a investiční společnost CFIG SE se stává ke dni 20.8.2020 členem sdružení SOLUS. Sdružení SOLUS sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto…
Více

CFIG se stává finanční a investiční skupinou

12.08.2020

Společnost CFIG dne 12.8.2020 na valné hromadě přistoupila ke změně své organizační a řídící struktury, kdy došlo ke vzniku dvou dceřiných společností: CFIG Credit a.s. – do níž budou vyčleněny finanční služby, tedy divize retailových úvěrů, divize korporátních úvěrů a divize zprostředkování úvěrů…
Více

Získání ochranné známky

08.07.2020

Společnost CFIG po mnohaměsíčním vyjednávání uspěla v řízení o přidělení ochranné známky u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Řízení se týkalo ochrany názvu a loga společnosti a je platné pro celou EU. Tímto krokem si tak společnost CFIG nejenom zajistila ochranu své značky před…
Více

Spuštěna nová divize

26.06.2020

Finanční a investiční společnost CFIG naplno rozjíždí divizi pohledávek. Ta se bude zabývat inkasem a odkupem pohledávek od třetích stran, například bankovních či nebankovních subjektů, telekomunikačních firem, P2P platforem, firem z oblasti e-commerce apod. Činnost v oblasti pohledávek dosud…
Více

Valná hromada rozhodla o navýšení základního kapitálu

19.05.2020

Dne 14. 5. 2020 proběhla valná hromada společnosti CFIG SE, kde došlo ke schválení účetních závěrek za rok 2019. Zároveň došlo k navýšení základního kapitálu o nerozdělené zisky na cca 178 mil. Kč. 
Více

Rok 2019 byl úspěšný

23.04.2020

Finanční a investiční společnost CFIG prožila další velmi úspěšný rok. V uplynulém období totiž opět překonala všechny dosavadní ekonomické ukazatele. Aktiva – 663 mil. Kč oproti 365 mil. Kč v roce předchozím. Nárůst o 81% Vlastní kapitál – 199 mil. Kč oproti 131 mil. Kč v roce předchozím. Nárůst…
Více

Odklad splátek – COVID-19

08.04.2020

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky má každý klient, jehož finanční situace byla negativně zasažena, požádat o odklad splátek úvěru a dle svého uvážení vybrat požadovanou…
Více

CFIG odloží svým klientům splátky

19.03.2020

Finanční a investiční společnost CFIG, která je zároveň předním nebankovním poskytovatelem úvěrů, začne v důsledku koronavirové krize přerušovat splátkové kalendáře a odkládat splátky svým klientům. Chce tak vyjít vstříc těm, kteří byli opatřeními v souvislosti s koronavirem nejvíce postiženi.…
Více

Reakce společnosti na koronavirovou krizi

16.03.2020

Společnost CFIG SE přijala na mimořádném zasedání představenstva, které se uskutečnilo 16.3.2020, sadu opatření v souvislosti s koronavirovou krizí. Všem zaměstnancům bude umožněno pracovat až do odvolání dle potřeby v režimu Home Office Ve společnosti budou přijata opatření na zvýšení…
Více

Úvěry nově i pro firmy

01.12.2019

Od prosince společnost CFIG spouští produktové řady pro firmy. Ty jsou určené právnickým osobám na jejich rozvoj, investice, akvizice či provoz. Od vstupu do nového segmentu trhu si společnost slibuje nárůst úvěrového portfolia a větší rozložení rizika. Korporátní úvěry totiž doplní…
Více

CFIG připravuje vstup na zahraniční trhy

15.08.2019

Společnost CFIG připravuje vstup na zahraniční trhy. Na českém trhu v oblasti spotřebitelských úvěrů již nevidí velký potenciál k růstu. Prostor naopak vidí v segmentu realitní činnosti, ve kterém připravuje spuštění dalších služeb, a také vstupu na poli spotřebitelského financování…
Více

Pololetní výsledky potvrdily dynamický růst

10.08.2019

Společnost zveřejnila neauditované pololetní výsledky za 1H k 30.6.2019. Ty potvrdily dynamický růst ve všech sledovaných ukazatelích. Aktiva stoupla během prvního pololetí z 365 mil. Kč na 509 mil. Kč. Pololetní zisk činil 54 mil. Kč, tedy více než za celý rok 2018, kdy překročil 52 mil.…
Více

Společnost sází na umělou inteligenci

01.08.2019

Po dlouhé přípravě společnost od měsíce srpna spustila v pilotní fázi chytré chatboty postavené na umělé inteligenci. Ty tak jsou schopné učit sebe sama a automaticky vyhodnocovat odpovědi na dotazy ze strany klientů. Chatbot je zároveň schopen agregovat všechny komunikační kanály jako emaily,…
Více

Navýšení základního kapitálu

10.04.2019

Dne 10.4.2019 proběhla valná hromada společnosti CFIG SE, kde došlo ke schválení účetních závěrek za rok 2018. Zároveň došlo k avizovanému navýšení základního kapitálu o nerozdělený zisk za poslední fiskální rok na cca 110 mil. Kč. Od tohoto kroku si slibujeme posílení kapitálové přiměřenosti…
Více

Hospodářské výsledky naplnily očekávání

30.03.2019

Finanční a investiční společnost CFIG SE má za sebou další velmi úspěšný rok. Oproti předchozímu roku 2017 totiž došlo k výraznému zlepšení všech základních sledovaných finančních ukazatelů. Čistá hodnota aktiv vzrostla na cca 365 mi. Kč, vlastní kapitál dosáhl výše cca 132 mil. Kč a zisk před…
Více

Podporujeme UNICEF

14.02.2019

Společnost CFIG zahájila podporu projektu UNICEF. UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny…
Více

Valná hromada rozhodla o rozšíření představenstva

13.02.2019

Valná hromada rozhodla o rozšíření představenstva Dne 13.2.2019 proběhla valná hromada společnosti CFIG, kde bylo jediným akcionářem rozhodnuto o rozšíření představenstva společnosti. Tyto změny souvisí s avizovaným členěním společnosti na jednotlivé divize dle činnosti. Nově je tak ředitel…
Více

Zaměstnanci se aktivně zapojují do nadačního fondu

19.12.2018

Zaměstnanci společnosti odsouhlasili návrh vedení, aby se více zapojili do nadačního fondu CFIG, který byl založen v červnu letošního roku. Cílem je zaměstnance více zapojit do dobročinných aktivit společnosti, a to jak finančně, tak nefinančně, přímou činností „v terénu“. Každý zaměstnanec tak…
Více

Ve velkém srovnání Člověka v tísni jsme znovu uspěli

12.12.2018

Ve velkém srovnání Člověka v tísni jsme znovu uspěli Stejně jako loni, přišla nezisková organizace Člověk v tísni s velkým průzkumem a srovnáním bankovních a nebankovních společností. Výsledkem je tzv. „Index odpovědného úvěrování“, který srovnává podmínky a přístup předních poskytovatelů…
Více

Podporujeme projekt Ocean Cleanup

04.12.2018

Společnost CFIG zahájila podporu projektu Ocean Cleanup. Tento globální projekt si klade za cíl zbavit do roku 2050 světové oceány plastového odpadu. Autorem tohoto projektu je mladý, teprve 24 letý vizionář, Nizozemec Boyan Slat. Ten tento projekt spustil teprve ve svých 19 letech.Bližší informace…
Více

Společnost získala licenci samostatného zprostředkovatele

12.11.2018

Společnost CFIG získala od regulátora trhu (ČNB) licenci a oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů. Nově tak společnost může klientům nabízet nejenom svoje úvěrové produkty, ale případně také produkty třetích stran a jiných poskytovatelů úvěrů, což může pro její…
Více

Zřizujeme Nadační fond

10.07.2018

Společnost CFIG se rozhodla v rámci společnosti zřídit vlastní Nadační fond. Ten bude sloužit na podporu veřejně prospěšných projektů. Financován bude primárně ze zisků společnosti, ačkoli budeme rádi, pokud se do něj zapojí i naši obchodní partneři, zaměstnanci a další osoby či subjekty. Náplní…
Více

Navýšení základního kapitálu

27.06.2018

Dne 27.6.2018 proběhla valná hromada společnosti CFIG SE, kde došlo ke schválení účetních závěrek za rok 2017. Zároveň došlo k avizovanému navýšení základního kapitálu o nerozdělené zisky z minulých let na cca 74 mil. Kč. Dosavadní výše základního kapitálu činila cca 26 mil. Kč. Od tohoto kroku si…
Více

Společnost získala licenci nebankovního poskytovatele

16.05.2018

Společnost CFIG k dnešnímu dni obdržela licenci nebankovního poskytovatele ze strany ČNB.Po ukončení přechodného období, které bylo dle zákona o spotřebitelském úvěru do 31.5.2018, tak může i nadále v činnosti pokračovat.Zároveň se jedná o potvrzení toho, že námi nastavené postupy, pravidla,…
Více

Aktualizace úvěrů pro podnikatele

01.05.2018

S prvním květnovým dnem nasadila společnost CFIG kompletní refresh podnikatelských úvěrů. Změny se týkaly zejména obecných obchodních podmínek, kdy byly podnikatelské úvěry co do obsahu smluvní dokumentace a nastavení produktů sjednoceny na úroveň klasických úvěrů pro spotřebitele. Nyní tak…
Více

Získali jsme 5 ISO certifikací

03.04.2018

Rádi bychom Vás tímto informovali, že naše společnost úspěšně absolvovala 5 ISO certifikací od významné mezinárodní auditorské společnosti TayllorCox. Ty jsou tak dokladem toho, že procesy využívané ve společnosti jsou na vysoké úrovni a dosahují mezinárodně uznávaných standardů.A které konkrétní…
Více

Zahájení spolupráce s Nebankovním registrem

01.04.2018

Společnost CFIG nově zahájila spolupráci s Nebankovním registrem, který sdružuje klientské informace vybraných poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a dalších subjektů. Od dubna tak dojde k implementaci skórování všech žadatelů o úvěr, kteří projeví zájem o úvěrové produkty společnosti. Od tohoto si…
Více

Společnost CFIG uspěla v porovnání poskytovatelů spotřebitelských úvěrů

13.12.2017

Společnost CFIG se zúčastnila porovnání poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, který prováděla nezisková organizace Člověk v Tísni. Ta se problematikou úvěrového a dluhového poradenství dlouhodobě věnuje. Průzkumu se zúčastnilo celkem 42 bankovních a nebankovních poskytovatelů spotřebitelských…
Více

Oznámení k plánované fúzi

13.11.2017

Společnost CFIG SE tímto všem svým partnerům oznamuje, že k 31.12.2017 dojde k fúzi s dceřinou společností CFIG weby s.r.o. Majetek, aktiva a závazky společnosti CFIG weby s.r.o. tak k tomuto dni přejdou plně na společnost CFIG SE. Dceřiná společnost CFIG weby s.r.o. tímto…
Více

Zákaznické centrum nově i na sociálních sítích

25.09.2017

Společnost CFIG SE od 1.10.2017 umožnila všem svým klientům komunikaci prostřednictvím sociálních sítí. Nyní nás tak můžete oficiálně kontaktovat i prostřednictvím následujících profilů:TwitterFacebookGoogle+LinkedInPotenciální i stávající klienti tak mohou kromě stávajících komunikačních kanálů…
Více

Zpráva z jednání valné hromady

31.07.2017

Dne 31. 7. 2017 se sešla valná hromada společnosti CFIG SE. Na valné hromadě akcionáři schválili účetní závěrky a zároveň rozhodli o tom, že zisk za rok 2016 zůstane ve společnosti pro její další rozvoj a nebude vyplacen formou dividendy.
Více

Podání žádosti o udělení licence

27.02.2017

Společnost CFIG SE dnešním dnem podala žádost o udělení licence nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů ve smyslu Zákona o úvěru pro spotřebitele. Společnost splnila veškeré požadované podmínky, které ji regulátor uložil, a předpokládá tak její úspěšné vyřízení ze strany ČNB.
Více

Přechod na plnou elektronizaci úvěrového procesu

01.02.2017

Od prvního února společnost CFIG přešla na plnou elektronizaci úvěrového procesu. Klient tak celý úvěrový případ vyřeší online prostřednictvím internetu a mailu včetně podání žádosti o úvěr, uzavření úvěrové smlouvy, dodání dokladů k posouzení úvěryschopnosti apod. Společnost zároveň nasadila…
Více

Rozšíření produktové řady

07.12.2016

Společnost CFIG rozšiřuje nabídku úvěrových produktů o podnikatelské úvěry. Podnikatelé, kteří vykonávají svou činnost jako OSVČ a shánějí financování svých podnikatelských potřeb si tak mohou nově vybrat z nabídky úvěrových produktů pro podnikatele v rozmezí 5 – 50 000 Kč bez…
Více

Společnost nově nabízí možnost inkasního splácení

01.12.2016

Klientům je od 1.12. umožněno zřídit si inkasní službu. Jedná se o doplňkovou, nepovinnou službu, kdy klient po zřízení inkasní služby nemusí myslet na splátky a společnost si je sama včetně příslušenství inkasuje přímo z jeho bankoví ho účtu. Klient si tak snižuje riziko problémové splácení,…
Více

Společnost CFIG vítá nový zákon o úvěrech

01.12.2016

Společnost tímto svým zákazníkům, partnerům a dalším osobám dává na vědomí, že k dnešnímu dni vešel v účinnost nový zákon týkající se spotřebitelských úvěrů. Ten zpřísňuje podmínky podnikání na úvěrovém trhu, ukládá povinnost udělení licence ČNB a upravuje řadu obchodních podmínek poskytovatele…
Více

Valná hromada rozhodla o navýšení základního kapitálu

16.06.2015

Dnes proběhla valná hromada společnosti CFIG SE. Ta rozhodla o změně zápisu sídla z Prahy na novou adresu do Pardubic, kam již přesunula veškerý provoz. Dále došlo k rozdělení zisku za rok 2014 formou navýšení základního kapitálu. Ten byl navýšen ještě kapitalizováním 3 pohledávek a…
Více

Rok 2014 byl úspěšný

01.01.2015

Finanční a investiční společnost CFIG SE zakončila svůj první úplný fiskální rok úspěšně. Oproti roku 2013 došlo k navýšení hodnoty aktiv, zvýšení základního kapitálu a několikanásobně se navýšil i zisk na konečných necelých 7 mil. Kč. Ten bude na nejbližší valné hromadě rozdělen formou…
Více