CFIG odloží svým klientům splátky

19.03.2020

Finanční a investiční společnost CFIG, která je zároveň předním nebankovním poskytovatelem úvěrů, začne v důsledku koronavirové krize přerušovat splátkové kalendáře a odkládat splátky svým klientům. Chce tak vyjít vstříc těm, kteří byli opatřeními v souvislosti s koronavirem nejvíce postiženi. Jedná se tak například o klienty, kteří sami onemocněli, dostali od zaměstnavatele s ohledem na jeho ekonomickou situaci výpověď, nebo jim byl výrazným způsobem pokrácen úvazek či mzda. Těm bude umožněno přerušit splácení úvěru až na dobu 3 měsíců, v závažných případech pak i déle. Ke každému případu se bude přistupovat individuálně a každá žádost o přerušení musí být podložena lékařskou zprávou, potvrzením od zaměstnavatele apod.

Společnost v souvislosti s koronavirovou krizí již v pondělí na mimořádném zasedání představenstva rozhodla o tom, že všichni zaměstnanci společnosti budou nadále pracovat v režimu home office.