CFIG se stává finanční a investiční skupinou

12.08.2020

Společnost CFIG dne 12.8.2020 na valné hromadě přistoupila ke změně své organizační a řídící struktury, kdy došlo ke vzniku dvou dceřiných společností:

  • CFIG Credit a.s. – do níž budou vyčleněny finanční služby, tedy divize retailových úvěrů, divize korporátních úvěrů a divize zprostředkování úvěrů. Tato společnost zahájí licenční řízení u ČNB s cílem získat veškerá potřebná oprávnění k výkonu své činnosti a po jejich získání zahájí poskytování úvěrových produktů
  • CFIG Real Estate a.s. - do níž bude vyčleněna realitní divize a převedeno realitní portfolio

Do konce roku je plánován vznik společnosti CFIG Debt a.s., kam by měla být vyčleněna divize odkupu a inkasa pohledávek.

Cílem této změny je vykonávat různé činnosti v samostatných, k tomu určených entitách, neboť právní, účetní, regulatorní, daňová a další jiná specifika jednotlivých oborů se již obtížně dají efektivně skloubit v rámci jedné společnosti.

CFIG SE se tak přemění z FINTECH společnosti do klasické finanční a investiční skupiny holdingového typu.