Hospodářské výsledky naplnily očekávání

30.03.2019

Finanční a investiční společnost CFIG SE má za sebou další velmi úspěšný rok. Oproti předchozímu roku 2017 totiž došlo k výraznému zlepšení všech základních sledovaných finančních ukazatelů. Čistá hodnota aktiv vzrostla na cca 365 mi. Kč, vlastní kapitál dosáhl výše cca 132 mil. Kč a zisk před zdaněním činil cca 52 mil. Kč. Ten bude na nejbližší valné hromadě rozdělen formou navýšení základního jmění společnosti.

Úplné auditované finanční výsledky včetně shrnutí uplynulého roku a výhledu na nejbližší období naleznete zde.