Informace k ukončení splátkového moratoria

14.10.2020

Vážení klienti,

k 31. 10. 2020 bude ukončeno odložení splátek v rámci zákonem stanoveného moratoria. Z tohoto důvodu bychom vás chtěli upozornit, že vaše příští splátka je splatná k 15. 11. 2020 (jedná se o neděli, proto doporučujeme úhradu nejpozději k 13. 11. 2020).

V případě, že vaše finanční situace zůstává i nadále problematická, kontaktujte naše pracovníky prosím s dostatečným časovým předstihem pomocí mailu uvery@cfigse.com či telefonicky +420 840 85 86 87. I přesto, že nám již zákon nestanovuje povinnost odložení splátek, se vám pokusíme vyjít vstříc. Upozorňujeme však, že je nutné vaši situaci s námi aktivně řešit a vše řádně doložit.


Možnosti doložení:

  Pracovní neschopnost
  • ofocenou lékařskou zprávu
  • průkazem dočasně práce neschopného
  • potvrzením od Vašeho ošetřujícího lékaře
  Nařízená karanténa
  • foto SMS zprávy s viditelným odesílatelem a příjemcem zprávy
  • písemné potvrzení, či jiné
  Ztráta zaměstnání
  • ofocenou dohodu o ukončení pracovního poměru
  • potvrzením o evidenci na Úřadu práce/li>
  Přerušení či omezení činnosti
  • OSVČ – dle předmětu činnosti nedokládají všeobecně známé skutečnosti, pouze předmět podnikatelské činnosti.
  • Zaměstnanci– potvrzením o přechodu na tzv. "Kurtzarbeit" či jiné sdělení zaměstnavatele o omezení provozu.


  Vaše CFIG SE

  +420 840 85 86 87
  info@cfigse.com
  uvery@cfigse.com