Navýšení základního kapitálu

27.06.2018

Dne 27.6.2018 proběhla valná hromada společnosti CFIG SE, kde došlo ke schválení účetních závěrek za rok 2017. Zároveň došlo k avizovanému navýšení základního kapitálu o nerozdělené zisky z minulých let na cca 74 mil. Kč. Dosavadní výše základního kapitálu činila cca 26 mil. Kč.

Od tohoto kroku si slibujeme posílení kapitálové přiměřenosti společnosti o vlastní zdroje a vyšší finanční stabilitu. I nadále tak platí, že veškeré zisky jsou reinvestovány do další činnosti společnosti, namísto vyplácení dividend.