Navýšení základního kapitálu

10.04.2019

Dne 10.4.2019 proběhla valná hromada společnosti CFIG SE, kde došlo ke schválení účetních závěrek za rok 2018. Zároveň došlo k avizovanému navýšení základního kapitálu o nerozdělený zisk za poslední fiskální rok na cca 110 mil. Kč.

Od tohoto kroku si slibujeme posílení kapitálové přiměřenosti společnosti o vlastní zdroje a vyšší finanční stabilitu. I nadále tak platí, že veškeré zisky jsou reinvestovány do další činnosti společnosti, namísto vyplácení dividend.