Odklad splátek – COVID-19

08.04.2020

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky má každý klient, jehož finanční situace byla negativně zasažena, požádat o odklad splátek úvěru a dle svého uvážení vybrat požadovanou délku odkladu do 31. 07. 2020 nebo do 31. 10. 2020.


JAK MŮŽU POŽÁDAT

Žádost můžete podat pouze přes elektronický formulář. Žádost můžete podat pouze jednou (splátky nelze odkládat opakovaně), a to co nejdříve poté, co zjistíte, že odklad opravdu potřebujete.

Potřebujete s něčím poradit? Než budete kontaktovat naše info centrum, prohlédněte si odpovědi na často kladené otázky.


Žádost o odklad splátek


Často kladené otázky

Jak a kdy mohu podat žádost?

Žádost je možné podat pouze přes elektronický formulář. V tuto chvíli platí, že o odklad můžete žádat nejpozději do 30. 09. 2020.


V jakých případech mohu o odklad splátek požádat?

Požádat mohou klienti (spotřebitelé, podnikatelé a firmy), kteří se v přímé souvislosti s koronavirovou epidemií dostali do finančních potíží. Zároveň se vztahuje pouze na úvěry, které byly sjednány před 26. 03. 2020. Na úvěry sjednané po tomto datu se možnost odkladu, v závislosti na koronavirové epidemii, nevztahuje.


Na jak dlouhou dobu mohu splátky odložit?

V žádosti můžete zažádat o odklad splátek buď do 31. 07. 2020, nebo do 31. 10. 2020. Volba období záleží na Vašem rozhodnutí a finanční situaci.


Co ode mě bude potřeba doložit?

Není potřeba dokládat žádné dodatečné dokumenty. Pouze je nutné podat žádost vyplněním a odesláním elektronického formuláře.


Jak se dozvím, že jste žádost zpracovali?

Po obdržení a zpracování žádosti vám e-mailem potvrdíme její vyřízení. Lhůta je stanovena na 5 pracovních dnů.


Mohu o odklad žádat opakovaně?

Odklad je jednorázová záležitost, a proto dobře zvolte, na jakou dobu je pro vás odklad nejvhodnější. V případě, že i po skončení odkladu nebudete schopni úvěr řádně splácet, kontaktujte nás a společně budeme hledat řešení vaší mimořádné situace.


Mohu požádat o odklad splátek, i když jsem už se splátkou úvěru po splatnosti?

Můžete požádat o odklad splátek pouze u úvěrů, které byly k 26. 03. 2020 v prodlení ne delším než 30 dnů. V opačném případě nebude vaše žádost posouzena jako žádost o odklad splátek v souvislosti s koronavirovou epidemií a bude k ní přistoupeno na základě informací uvedených v úvěrové dokumentaci.


Mám sjednaný spotřebitelský nebo podnikatelský úvěr. Budu platit nějaký poplatek za vyřízení odkladu splátek?

Vyřízení odkladu je zdarma, žádný dodatečný poplatek si neúčtujeme.


Mám sjednaný korporátní úvěr a žádám o úvěr. Jaké jsou podmínky poplatků a úročení pro firmy?

Vyřízení odkladu je také zdarma. Po dobu odkladu splátek je úvěr i nadále úročen stejnou úrokovou sazbou, která je dána v úvěrové dokumentaci. K odkladu dochází pouze u splátky jistiny, která se odkládá na příslušný počet měsíců podle zvolené ochranné doby. Na splácení úroků se tento odklad nevztahuje. Úroky je tedy třeba hradit i v průběhu ochranného období.

Pokud tedy máte sjednaný korporátní úvěr, pečlivě zvažte, jestli je finanční situace firmy opravdu tak vážná, aby bylo nutné o odklad žádat.Upozorňujeme, že pravidla, týkající se odkladu splátek se mohou měnit v závislosti na vývoji situace.