Podporujeme UNICEF

14.02.2019

Společnost CFIG zahájila podporu projektu UNICEF. UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde více než 90 procent ze získaných prostředků.


Bližší informace k tomuto projektu a jeho detailnější popis i cíle jsou k dispozici v následujícím odkazu: https://www.unicef.cz/


Naše společnost si vždy zakládala na globalizovaném myšlení a přijímala hodnoty 21. století týkající se globální ekonomiky, environmentální politiky, multikulturní společnosti, rovnoprávnosti, lidských práv a dalších fenoménů naší doby, které dělají náš svět pestřejší a lepší. Jsme proto rádi, že na těchto hodnotách, základech a této filosofii stojí také společnost CFIG. A že je připravena projekty těchto hodnot aktivně podporovat. Projekt a činnost UNICEF mezi ně rozhodně patří.


Budeme proto rádi, pokud se k nám někdo z Vás připojí a jakýmkoli jednorázovým či pravidelným příspěvkem tento projekt podpoří také.