Reakce společnosti na koronavirovou krizi

16.03.2020

Společnost CFIG SE přijala na mimořádném zasedání představenstva, které se uskutečnilo 16.3.2020, sadu opatření v souvislosti s koronavirovou krizí.

  • Všem zaměstnancům bude umožněno pracovat až do odvolání dle potřeby v režimu Home Office
  • Ve společnosti budou přijata opatření na zvýšení bezinfekčního a hygienického prostředí včetně umístění dezinfekčních gelů apod.
  • Všichni zaměstnanci byli vyzváni, aby dodržovali opatření přijatá vládou ČR, zejména co se týče dodržování karantény
  • Všichni zaměstnanci byli vyzváni, aby byli v této těžké chvíli solidární ke svému okolí, zejména starším spoluobčanům, nepropadali panice, zachovávali zdravý úsudek a v případě potřeby pomáhali všudetam, kde je to zapotřebí
  • Všem klientům, kteří to budou potřebovat, bude v souladu se smluvní dokumentací umožněno odkládat splátky, případně přerušovat splátkové kalendáře. Týká se zejména klientů, kteří byli nakažení, byli v izolaci, karanténě, kvůli omezením provozu vybraných sektorů ekonomiky měli výpadek v příjmu apod. Cílem společnosti je těmto klientům vyjít vstříc a pomoci jim s řešením jejich situace
  • Nad rámec smluvních podmínek bude prodlouženo upomínkovací řízení o dodatečných 30 dnů a řízení od zesplatněním úvěru do podání žaloby rovněž o dalších 30 dnů. Cílem je snaha poskytnout klientům dodatečné lhůty k nalezení řešení jejich situace a zamezení zhoršování finanční a sociální situaceklientů
  • Společnost se bude snažit zajistit na vlastní náklady zdravotnický materiál (roušky, respirátory apod.) avěnovat jej lokálním zdravotnickým zařízením, případně distribuovat volně mezi občany
  • Společnost přijme s ohledem na ekonomické dopady koronavirové krize úsporná opatření, aby vykryla předpokládané snížené výnosy
  • Společnost odloží vstupy na zahraniční trhy (Španělsko, Ukrajina) na neurčito

Výše uvedená opatření nebudou mít vliv na provoz společnosti a poskytované služby. Naopak je předpoklad, že poptávka po službách společnosti výrazně vzroste v důsledku toho, že CFIG je prakticky jedinou společností na trhu, která sjednává úvěry plně online, bez potřeby osobního styku či jednání s klientem. Přijatá opatření ve finanční a provozní oblasti pak mají za cíl udržet dosavadní míru ziskovosti a připravit společnost na případnou ekonomickou recesi, ve které by mohla naopak využít nových obchodních příležitostí.