Rok 2014 byl úspěšný

01.01.2015

Finanční a investiční společnost CFIG SE zakončila svůj první úplný fiskální rok úspěšně. Oproti roku 2013 došlo k navýšení hodnoty aktiv, zvýšení základního kapitálu a několikanásobně se navýšil i zisk na konečných necelých 7 mil. Kč. Ten bude na nejbližší valné hromadě rozdělen formou navýšení základního jmění společnosti.

Úplné auditované finanční výsledky včetně shrnutí uplynulého roku a výhledu na nejbližší období naleznete zde.