Rok 2019 byl úspěšný

23.04.2020

Finanční a investiční společnost CFIG prožila další velmi úspěšný rok. V uplynulém období totiž opět překonala všechny dosavadní ekonomické ukazatele.

  • Aktiva – 663 mil. Kč oproti 365 mil. Kč v roce předchozím. Nárůst o 81%
  • Vlastní kapitál – 199 mil. Kč oproti 131 mil. Kč v roce předchozím. Nárůst o 51%
  • Cizí zdroje – 182 mil. Kč oproti 89 mil. Kč v roce předchozím. Nárůst o 104%
  • Zisk před zdaněním – 80 mil. Kč oproti 52 mil. Kč v roce předchozím. Nárůst o 54%
  • EBITDA – 96 mil. Kč
  • Čistý zisk po zdanění – 67 mil. Kč
  • Poměr cizích zdrojů vůči vlastnímu kapitálu (kapitálová přiměřenost) činí 0,85. Maximální zákonná hranice koeficientu dle ČNB činí 20. Výše dluhu vůči vlastnímu kapitálu společnosti je tak 23,5krát nižší než dovoluje ČNB. Z toho vyplývá, že společnost je ve výborné finanční kondici. Poměr dluhu je minimální.

Zisk bude použit na další rozvoj společnosti. Nebude vyplacena dividenda, ale celý zisk půjde na navýšení základního kapitálu. To proběhne na plánované valné hromadě, která se s ohledem na koronavirovou situaci uskuteční až v červnu.


Úplné auditované finanční výsledky včetně shrnutí uplynulého roku a výhledu na nejbližší období naleznete zde.