Společnost nově nabízí možnost inkasního splácení

01.12.2016

Klientům je od 1.12. umožněno zřídit si inkasní službu. Jedná se o doplňkovou, nepovinnou službu, kdy klient po zřízení inkasní služby nemusí myslet na splátky a společnost si je sama včetně příslušenství inkasuje přímo z jeho bankoví ho účtu. Klient si tak snižuje riziko problémové splácení, za inkasování splátek je zodpovědna sama společnost. Navíc šetří čas, nemusí chodit každý měsíc do banky nebo na poštu zřizovat úhradu. Zejména pro mimoměstské klienty, kteří nemají internetové bankovnictví, ani pobočku banky v blízkosti, se jedná o vítanou možnost. Služba je placená, nicméně společnost v případě jejího zřízení snižuje úrokovou sazbu tak, aby se její úhrada klientovi kompenzovala.