Spuštěna nová divize

26.06.2020

Finanční a investiční společnost CFIG naplno rozjíždí divizi pohledávek. Ta se bude zabývat inkasem a odkupem pohledávek od třetích stran, například bankovních či nebankovních subjektů, telekomunikačních firem, P2P platforem, firem z oblasti e-commerce apod.


Činnost v oblasti pohledávek dosud probíhala pouze jako vedlejší činnost společnosti, kdy v současné době společnost vlastní pohledávky nabyté od třetích stran pouze ve výši cca 12 mil. Kč. Celá nově vzniklá divize tak dostane vlastní organizační strukturu, nastavení procesů a také personální zastřešení, kdy v současné době hledá člověka na pozici Ředitele divize pohledávek. Ten by se měl stát rovněž i členem představenstva společnosti.


CFIG již uspěla v prvním kole výběrového řízení jednoho nebankovního poskytovatele úvěrů na odkup balíku pohledávek ve výši cca 50 mil. Kč. A dalších výběrových řízení se účastní. Cílem je nakupovat pohledávky ve stamilionových objemech ročně.


Společnost v tomto oboru vidí velké obchodní příležitosti s ohledem na možné ekonomické turbulence, kterými budou ekonomické subjekty v nejbližší době procházet. Už teď je na trhu cítit tlak na likviditu a cashflow, zvýšený default obchodních případů či zvýšené množství pohledávek určených k prodeji ze strany společností. CFIG chce navíc využít synergických efektů v rámci společnosti a kooperace s jinými divizemi. Zároveň chce využít svých zkušeností a technologických nástrojů coby fintech společnost 21. Století. Nezanedbatelnou roli hraje také fakt, že coby poskytovatel retailových a korporátních úvěrů má zajištěnu veškerou potřebnou infrastrukturu co se týče IT zázemí, právního servisu, kontaktů na exekutorské úřady, insolvenční správce apod.


Divize pohledávek se tak stane nejmladším pilířem CFIG. Jako první vznikla divize retailových úvěrů, která zahájila činnost v roce 2013, při vzniku společnosti. Následována byla divizí realit (podzim 2018), zprostředkování (podzim 2018), investic (jaro 2019) a korporátních úvěrů (podzim 2019).