Valná hromada rozhodla o navýšení základního kapitálu

16.06.2015

Dnes proběhla valná hromada společnosti CFIG SE. Ta rozhodla o změně zápisu sídla z Prahy na novou adresu do Pardubic, kam již přesunula veškerý provoz. Dále došlo k rozdělení zisku za rok 2014 formou navýšení základního kapitálu. Ten byl navýšen ještě kapitalizováním 3 pohledávek a vkladů akcionářů. Celkem tak nově činí základní kapitál společnosti 516 000 €, v přepočtu necelých 14 mil. Kč. Cílem tohoto kroku je posílení finanční stability společnosti a zvýšení kredibility při získávání cizích zdrojů financování.