Valná hromada rozhodla o navýšení základního kapitálu

19.05.2020

Dne 14. 5. 2020 proběhla valná hromada společnosti CFIG SE, kde došlo ke schválení účetních závěrek za rok 2019. Zároveň došlo k navýšení základního kapitálu o nerozdělené zisky na cca 178 mil. Kč.