Valná hromada rozhodla o rozšíření představenstva

13.02.2019

Valná hromada rozhodla o rozšíření představenstva


Dne 13.2.2019 proběhla valná hromada společnosti CFIG, kde bylo jediným akcionářem rozhodnuto o rozšíření představenstva společnosti. Tyto změny souvisí s avizovaným členěním společnosti na jednotlivé divize dle činnosti. Nově je tak ředitel odpovědný za její činnost zároveň i členem představenstva. Od toho kroku si slibujeme větší pružnost v rozhodovacích a provozních procesech, posílení kompetencí a odpovědnosti managementu.Krátké představení aktuálního složení představenstva:


  • Předseda představenstva – Ing. Jan Vaško MBA – Vystudoval VŠE na fakultě národohospodářské, následně získal MBA na středoevropském institutu CEMI v oboru Finanční ekonomie a bankovnictví. Zastupuje jediného akcionáře v kontrolní a strategické činnosti. Má zkušenosti s vedením společností, kdy z pozice ředitele či statutárního zástupce vedl a vede několik společností hned v několika oblastech jako MULTI CZ zabývající se prodejem gastrotechniky a další. Jako jediný byl členem představenstva i do této chvíle, a to od roku 2016.

  • Člen představenstva – Ing. Zdeněk Doležal – Vystudoval Univerzitu Pardubice na fakultě ekonomicko-správní, obor Management finančních rizik. Ve společnosti si prošel hned několika pozicemi v rámci úvěrové činnosti včetně vedení oddělení risku. Od prosince 2018 převzal vedení celé úvěrové divize a z pozice ředitele úvěrové divize je tak zodpovědný za chod a řízení činností v rámci poskytování spotřebitelských, podnikatelských a firemních úvěrů.

  • Člen představenstva – Ing. Jakub Šulc – Vystudoval Univerzitu Pardubice na fakultě ekonomicko-správní, obor Management finančních rizik. Ve společnosti začal pracovat na pozici riskaře. V současné době se spolupodílí na vedení úvěrové divize a zároveň má na starosti projekt životní pojišťovny.

  • Člen představenstva – Vasyl Turachok – Ve společnosti působí několik let, kde si prošel obchodní pozicí v úvěrové činnosti. Řadu let také působil v oblasti finančního poradenství a realit. Zkušenosti z obchodu, realit a financí nyní využívá jako ředitel realitní divize, kde je odpovědný za realitní obchody.

  • Člen představenstva – Ing. Aleš Pavel – Vystudoval Univerzitu Pardubice na dopravní fakultě Jana Pernera, obor Informační technologie. Do společnosti přešel v prosinci 2018 ze společnosti Profi Credit, kde několik let působil nejdříve na manažerské, poté ředitelské pozici v obchodní síti. Ve společnosti je coby ředitel divize zprostředkování úvěrů odpovědný za brokerskou činnost směrem k jiným poskytovatelům úvěrů, pro které nově naše společnost sjednává klienty, o něž nemá zájem.