Zaměstnanci se aktivně zapojují do nadačního fondu

19.12.2018

Zaměstnanci společnosti odsouhlasili návrh vedení, aby se více zapojili do nadačního fondu CFIG, který byl založen v červnu letošního roku. Cílem je zaměstnance více zapojit do dobročinných aktivit společnosti, a to jak finančně, tak nefinančně, přímou činností „v terénu“.

Každý zaměstnanec tak bude s platností od 1.1.2019 povinen
- Každý měsíc ze své mzdy odvádět do nadačního fondu příspěvek
- Odpracovat 8 hodin ročně veřejně prospěšných prací

Výše uvedené pochopitelně platí pro všechny zaměstnance bez ohledu na funkci a pracovní zařazení, a členy statutárních orgánů společnosti.