Zpráva z jednání valné hromady

31.07.2017

Dne 31. 7. 2017 se sešla valná hromada společnosti CFIG SE. Na valné hromadě akcionáři schválili účetní závěrky a zároveň rozhodli o tom, že zisk za rok 2016 zůstane ve společnosti pro její další rozvoj a nebude vyplacen formou dividendy.