Politika/Filosofie skupiny


  • Skupina a její zaměstnanci věří v principy multikulturní, liberální a demokratické společnosti. Platí zásada, že ve společnosti a na pracovišti jsou si všichni rovni. Ve společnosti je místo pro všechny zaměstnance bez ohledu na politickou příslušnost, náboženské vyznání, sexuální orientaci, státní příslušnost, věk nebo pohlaví. Tyto atributy nejsou měřítkem kvality člověka ani zaměstnance. Těmi zůstávají pouze atributy v souvislosti s pracovním výkonem, plněním pracovních povinností a dosahovaných výsledků.

  • Vedoucí pracovníci jdou svým podřízeným příkladem. Jsou přirozenými leadery, kterými se stávají na základě svých pracovních výsledků, znalostí, schopností, zkušeností a přínosu pro společnost a její zaměstnance. Nejsou leadery pouze z titulu svojí funkce. Musí budit přirozený respekt a autoritu, nemohou si ji vynucovat. Vedoucí zaměstnanec bez přirozeného respektu a autority nemůže být vedoucím zaměstnancem. Pokud je někdo vedoucím pracovníkem, neznamená to, že je „nadčlověk“ oproti všem ostatním a podle toho se chová a jedná s ostatními. Platí pro něj stejné zásady a povinnosti jako pro ostatní zaměstnance. Naopak by je měl ve svém přirozeném přístupu překračovat a vždy dělat něco „navíc“.

  • Zaměstnanci vykonávají svěřené úkoly rychle, precizně, jsou samostatní. Pokud si s něčím neví rady, snaží se věc vyřešit nejdříve sami, teprve poté si jdou pro radu za vedoucím pracovníkem.

  • Každý zaměstnanec si musí být vědom skutečnosti, že pokud dělá svou práci nejlépe a nejrychleji jak může, společnost a vedoucí pracovníci o tom ví a toto jeho úsilí dříve či později mimořádně ocení formou povýšení, růstem mzdy, svěřením dalších a kompetentnějších úkolů.

  • Všichni zaměstnanci se řídí heslem, že co jinde trvá rok, u nás trvá měsíc. Co jinde trvá měsíc, u nás trvá týden. Co jinde trvá týden, u nás trvá den. Co jinde trvá den, u nás trvá hodinu. Ve společnosti není místo pro uvažování ve stylu „to do zítra počká“, „udělá to někdo jiný“. Takovýto pracovní alibismus se netoleruje.

  • Všichni zaměstnanci mají pozitivní myšlení, pozitivní pohled na svět, práci a lidi kolem sebe. K překážkám a problémům přistupují s vírou v jejich překonání, nepanikaří, zachovávají chladnou hlavu.

  • Skupina a její zaměstnanci se na pracovišti i mimo něj snaží dělat vše pro to, aby byl svět kolem nich lepším místem pro život