Jedná se o spotřebitelský úvěr se zajištěním nemovitosti


 • Úvěr 100 000 Kč – 70% hodnoty zajišťované nemovitosti
 • Doba splácení 12 – 120 měsíců
 • Úroková míra od 9% p. a.
 • Spotřebitelský úvěr na bydlení nebo podnikatelský úvěr se zajištěním nemovitosti
 • Nutnost zajištění zástavním právem k nemovitosti
 • Nutnost zajištění notářským zápisem s doložkou přímé vykonatelnosti
 • Lze využít k refinancování již stávajících zástav
 • Nutnost doložit příjem (zaměstnání, podnikání, důchod, renta apod.)
 • Nesmí být insolvence
 • Nesmí být D záznam v registru
 • Není potřeba zajištění směnkou, ručitel, aval, pojištění atd.
 • Neplatí se nic předem, poplatek za vyřízení a notářský zápis je odečten z úvěru
 • Náklady na zpracování ocenění nehradí klient předem, jsou odečteny od úvěru
 • Pravidelné měsíční splátky
 • Možnost předčasného splacení zdarma
 • Možnost na odstoupení od smlouvy v 30denní lhůtě bez udání důvodu
 • Možnost navýšení úvěru při řádném splácení
 • Možnost odsunu splátky na konec splátkového kalendáře nebo odkladu splátky na další měsíc
 • Možnost přerušení splácení až na dobu 3 měsíců v případě ztráty zaměstnání nebo hospitalizace
 • V případě řádného doplacení se klientovi vrací polovina zaplacených úroků
 • Podpis smlouvy probíhá prostřednictvím pracovníka společnosti
 • Vyplacení finančních prostředků probíhá pouze na účet klienta nebo účty věřitelů v případě refinancování jiných závazků
 • Zajištění se zřizuje pouze do výše pohledávky, nikoli na celou hodnotu nemovitosti
 • Možnost splácení úvěru formou inkasní služby z účtu klienta
 • Možnost sjednání doplňkové služby Podpora


Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru včetně informací vyžadovaných od spotřebitele za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti

 

Zjišťování úvěruschopnosti probíhá ve dvou fázích. V první fázi se jedná o posouzení základních a veřejně dostupných informací o klientovi. Konkrétně to jsou výpisy z centrální evidence exekucíinsolvenčního rejstříku a z nebankovni-registr.cz. Pokud klient vlastní nemovitost, je součástí prvotního návrhu i foto nemovitostináhled do katastru a list vlastnictví. Tyto informace slouží k vytvoření předběžného obrazu úvěrové historie klienta, včetně zjištění případných závazků váznoucích na nemovitosti. Informace jsou získávány během prvotního kontaktu operátora s klientem společně se základními informacemi o klientovi (věk, bydliště, příjem atp.) a na jejich základě je klientovi nabídnut produkt.

 

Po stanovení optimálního produktu dále klient dodává v druhé fázi osobní dokumenty, na základě kterých jsou ověřeny informace, které byly klientem během prvního kontaktu uvedeny. Jedná se o kopie občanského průkazuvýpisu z účtu (nesmí být starší 2 měsíců) a výplatní pásky (nesmí být starší 2 měsíců). Dále klient dokládá potvrzení o zaslání verifikační platby pro ověření jeho identity a oprávnění nakládat s bankovním účtem spolu s nastaveným souhlasem s inkasem pro řádné splácení úvěru.