Základní pravidla zodpovědného úvěrování


Společnost CFIG si je vědoma svého postavení na trhu a rizik, které jsou spojeny s úvěrováním spotřebitelů. Vždy se tak snažíme být v úvěrování obezřetní a zvažovat všechna úskalí případného obchodu tak, aby to neohrozilo jak společnost, tak i samotného spotřebitele.


Naše činnost tak obnáší:

 • Seznámit se s daným klientem, provést jeho základní lustraci nacionálií
 • Prolustrovat klienta, zda figuruje nebo figuroval v insolvenčním, exekučním či jiném řízení
 • Zjistit, zda byl na majetek klienta v minulosti uvalen konkurz
 • Zjistit, jaké jsou klientovi skutečné příjmy ze závislé činnosti a kolik činí jeho měsíční výdaje
 • Zjistit, zda je v klientových možnostech dlouhodobě plnit své závazky
 • Zjistit, zda se klient nedostane do dluhové pasti
 • Sdělit klientovi, zda je vhodné refinancovat jiné závazky a případně do jaké výše a jakým způsobem

Klient, který je připraven získat finanční prostředky od kteréhokoli subjektu na trhu by měl zvažovat a provést následující:


 • Zvážit, zda úvěr či půjčku skutečně potřebuje
 • Prověřit si podmínky na trhu, porovnat jednotlivé nabídky a vybrat si tu pro něj nejvýhodnější
 • Zjistit o společnosti, která mu úvěr bude poskytovat, maximum informací z veřejných zdrojů, například z jejich internetových stránek či obchodní ho rejstříku
 • Ověřit případné reference na společnost u bývalých nebo stávajících klientů
 • Zvážit, zda půjčka nezatíží jeho rozpočet do takové míry, že by bylo ohroženo její řádné splácení
 • Sdělovat vždy všechny údaje pravdivě a nezkresleně tak, aby společnost měla pravdivý obraz jeho poměrů
 • Pečlivě prostudovat smluvní dokumentaci, zda neobsahuje něco, co by mohlo jeho postavení ve smluvním vztahu ohrozit
 • Přizvat k podpisu smlouvy a jejímu prostudování advokáta, pokud něčemu nerozumím
 • Vytvářet si finanční rezervu, která by pokryla období výpadků nebo snížení příjmů
 • V případě vzniku nenadálé situace věřitele ihned kontaktovat a oznámit mu to
 • Nikdy se neskrývat, nezapírat, snažit se vždy být aktivní, komunikovat, nestrkat hlavu do písku a říkat si „Ono to nějak dopadne“ – nedopadne…